IP Checklist


  •     Onze onderneming heeft 100% helder waarin wij ons onderscheiden.
  •     Onze IP is optimaal beschermd.
  •     Wij staan voldoende sterk als onze creatie wordt nagemaakt.
  •     Wij zijn ons bewust van de ingrijpende gevolgen van namaak.
  •     Wij hebben voldoende aandacht voor IP bij contractonderhandelingen.
  •     Onze meerjaarplannen zijn bekend. We willen de grenzen over.
  •     Onze medewerkers zijn zich voldoende bewust van IP.
  •     Wij kennen de deadlines en valkuilen rond registratie van IP.

Bent u niet over alle stellingen volledig zeker?

Dan kan Signfield nu al meer voor u betekenen dan u verwacht.
side_right